Spotlight on: Getting my open water certificate with Roctopus.

kohtao-divingwithroctopus (2)

I believe Koh Tao is one of the best and cheapest places to get your open water certificate, so when I was on Koh Tao last summer, I decided to do a open water course.

I did my open water course with Roctopus. After some research online and taking with some friends, I believed Roctopus would be a good option. And when I found out that the people in my dorm were taking the course at Roctopus too, I decided to do it.
That same day I went to the Roctopus office. The guys were very kind and after they found out I was Dutch, they introduced me to Niko, a Belgium diveinstructor. He told me that he was starting with some people for the course the next day and asked if I wanted to join. Although my English is good and I had not planned to get a diveinstructor that spoke Dutch, I have to admit it was nice to be able to ask questions in Dutch.

The open water course took 4 days: two days of ‘theory’ and two days of diving. I was in a group with two other girls. The first day, we got together in the afternoon with a group of people, watched some diving and SSI video’s and listen to the diveinstructors explaining the basics. We even got some homework (yes really…luckily making your homework on the beach is not a bad thing!). I had no thought about the fact that we needed to know all these technical and biological things too: diving is not only watching fish, you have to know your gear (how to set it up and check it) etc.
The second day we got more instructions and even went into the pool to get used to the gear. Since I had already done a try-dive on Koh Phi Phi last year (click here for that article), it was easier for me. However, once we had to do some tests under water (with our regulator and mask- like taking them off), I had a little freak out because I had to get used to the regulator (the breathing system). But Niko was calm and was able to calm me down too. We were given some homework again and later that day we got another theory lesson and checked our homework.

kohtao-divingwithroctopus (3)

The next day, we finally were able to dive….but not before we had passed the test. Yes, you actually have to make a (pretty serious) test of 50 questions. I believe you were allowed to have max. 10 wrong. I was very happy when I passed the test!
Later that day we went diving. First at Mango Bay, then at White Rock. Both times we went to 12 m. for about 40 minutes. At the start of both dives we had to do some tests on the bottem of the sea (taking your regulator out of your mouth, taking your mask off etc.). For a second I panicked, but then I realised it was useless, since I was at the bottom of the ocean and I could not get up….. I reminded myself that most ‘problems’ that you may have, can be fixed under water. After the tests we were able to enjoy the dives and see lots of different fish.
After the first dive we had to do another test too. In our wetsuits (but without the tanks) we had to swim three times around the boat in 12 minutes and then we had to float in the sea for 10 minutes. It was quite hard, especially after a long dive, but it went fine. During the second dive we had to do a boyancy test and a buddy emergency test. Both went good too.
The last day we had to be at Roctopus at 6.00 o’clock! We went to the divesites Chumpon Pinnacle and White Rock, and went down to 18 m. The first dive we have to do some last tests, and the second dive we could completely enjoy the dive. And then we heard we got it…the open water certificate. I was very happy and proud of myself!

-> Have you got your open water certificate?

Ik geloof dat Koh Tao een van de beste en goedkoopste plekken is waar je je open water certificaat kan halen, dus toen ik vorige zomer op Koh Tao was, besloot ik het ook maar te doen.

Ik deed mijn course bij Roctopus. Na wat research online en gesprekken met vrienden, was ik ervan overtuigd dat Roctopus een goede optie zou zijn. En toen ik op Koh Tao erachter kwam dat mijn kamergenoten ook allemaal hun course bij Roctopus deden, besloot ik erheen te gaan. De jongens bij het kantoor van Roctopus waren erg vriendelijk en toen ze erachter kwamen dat ik uit Nederland kwam, stelden ze mij voor aan Niko, een Belgische duikinstructeur. Hij vertelde mij dat hij de volgende dag ging starten met een groepje en vroeg of ik mee wilde doen. Ondanks dat mijn Engels goed is en ik er niet vanuit was gegaan dat ik een duikinstructeur zou krijgen die Nederlands sprak, was het wel fijn om in het Nederlands vragen te kunnen stellen af en toe.

De open water course duurde 4 dagen: twee dagen theorie en twee dagen duiken. Ik zat in een groep met twee andere meiden. De eerste dag kregen we met een andere groep uitleg van een duikinstructeur en keken wij duik- en SSI video’s. We kregen zelfs huiswerk (ja echt….gelukkig is huiswerk maken op het strand geen straf!). Ik had van tevoren er niet bij na gedacht dat er nog zoveel techniek en biologie bij duiken kwam kijken: duiken is meer dan naar visse kijken, je moet ook weten hoe je je gear klaar moet zetten etc.
De tweede dag kregen we meer uitleg en gingen we in het zwembad oefenen met onze wetsuits en gear. Omdat ik al een try-dive op Koh Phi Phi had gedaan, kwam het mij allemaal wel bekend voor (klik hier voor dat artikel). Maar toch raakte ik even in paniek toen we onder water wat testjes moesten doen (met de regulator (ademsysteem) en masker). Gelukkig bleef Niko erg kalm en kalmeerde ik ook snel. We kregen nog wat huiswerk mee en later die dag hadden we nog een theorie les.

De volgende dag was het tijd om te duiken…maar niet voordat wij de test hadden gehaald. Ja, je moet een echte (pittige) test maken van 50 vragen (in het Engels). Je mag er volgens mij max. 10 fout hebben. Ik was erg opgelucht toen ik de test had gehaald!
Later die dag gingen we dan eindelijk duiken. Eerst bij Mango Bay, daarna bij White Rock. Beide keren doken we op 12 m. voor ongeveer 40 minuten. Aan het begin van de duiken moesten we op de zeebodem wat testjes met de regulator en het masker doen. Even dacht ik dat ik weer in paniek raakte, maar al snel realiseerde ik me dat dat geen zin had omdat ik niet zomaar even naar de oppervlakte kon….. Duikinstructeurs zeggen altijd dat de meeste problemen onder water opgelost kunnen worden, dus dat zei ik ook tegen mezelf. Na de testjes konden we van de duiken genieten en zagen we erg veel mooie vissen.
Na de eerste duik moesten we nog een test doen. In onze wetsuits (maar zonder zuurstoftanks) moeten we in 12 minuten 3 rondjes om de boot zwemmen, en daarna nog 10 minuten blijven drijven. Het was best pittig, helemaal na een vermoeiende duik, maar het ging goed. Tijdens de tweede duik moesten we een boyancy test en een buddy emergency test doen. Beide gingen ook goed.
De laatste dag moesten we om 6.00 bij Roctopus zijn! We gingen naar de duikplekken Chumpon Pinnacle en White Rock en doken we op 18 meter. De eerste duik moesten we nog een paar testjes doen, maar de tweede duik konden we helemaal genieten van het duiken. En daarna hoorden we dat we geslaagd waren…. Ik was erg blij en enorm trots op mezelf!

-> Heb jij je open water certificaat?


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s