Travel guide: Chiang Mai, Thailand (part 2/2)

Like I said before I love Chiang Mai. There are a lot of things to do and see in Chiang Mai and the surrounding area, and even I still have a list of things that I have not seen yet (When I read an article about 50 cafes in Chiang Mai, I realised that I had only been to two or three!).

One thing that I like to do on a regular day in Chiang Mai is ride my bike and see some different temples. Ofcourse I did not see all of them, but I have been to a lot. In my ‘Travel Guide: Chiang Mai’ I mentioned the most famous temples in town, but there are way more (pretty) ones and I wanted to share those ones with you.

So if you are planning visiting Chiang Mai, rent a bike for a day, grab a city map and ride to some of these temples.

Zoals ik al eerder zei is Chiang Mai een van mijn favoriete steden. Er zijn enorm veel dingen te doen en te zien in Chiang Mai en de omgeving, dat ik zelfs nu na twee bezoeken nog een lijst heb met dingen die ik niet heb gezien (Toen ik een artikel las over 50 cafes in Chiang Mai realiseerde ik mij dat ik en misschien maar twee van kende!).

Ik vind het fijn om een dagje op de fiets door de stad te rijden en een paar tempels te zien. Natuurlijk heb ik niet alle tempels gezien, maar wel veel. In mijn ‘Travel guide: Chiang Mai’ besprak ik de bekendste tempels, maar er zijn veel meer (mooie) tempels die ik met jullie wilde delen.

Dus als je van plan bent Chiang Mai te bezoeken; huur dan een fiets voor dag, neem een citymap mee en fiets rond door de stad op zoek naar een paar van deze tempels.

– Wat Chai Prakiat
(Address: Rachadamnoen Road/Si Phum)
Wat Chai Prakiat is a gold and green coloured temple. The front gable is decorated with golden flower motifs on a light blue background. This temple has golden decorated columns. On both sides of the stairs are white and gold lion statues. There are beautiful golden drawings of a figure on the doors. On the right of the entrance is the temple’s white chedi.

Wat Chai Prakiat is een goud en groene tempel. De voorgevel is gedecoreerd met een gouden bloemenmotief op een licht blauwe achtergrond. Deze tempel heeft gouden gedecoreerde zuilen. Aan beide kanten van de trap staan wit met gouden leeuwen. Er staan ook mooie gouden tekeningen op de deur. Rechts van de trap vind je de witte chedi.

– Wat Pan Ping
(Address: Si Phum)
Wat Pan Ping (or Wat Ban Ping)
is another temple in Chiang Mai. The front gable is decorated with gold and blue. This temple has red columns and is surrounded by a white ‘fence’.

Wat Pan Ping (of Wat Ban Ping) is een andere tempel in Chiang Mai. De voorgevel is gedecoreerd met goud en blauw. De tempel heeft rode zuilen en een witte omheining.

– Wat Sumpow
(Address: Rachadamnoen Road)
Wat Sumpow is a smaller temple. It has a redish-brown multi tiered roof with golden details.

Wat Sumpow is een kleinere tempel. Het heeft een rood-bruin dak met gouden details.

– Wat Khuankha Ma
Wat Khuankha Ma is a beautiful temple in Chiang Mai. The front gable is decorated with a golden floral motif on a green background. Even the columns are decorated. I thought this temple had a Chinese vibe to it.

Wat Khuankha Ma is een prachtige tempel in Chiang Mai. De voorgevel is gedecoreerd met een gouden bloemen motief op een groene achtergrond. Zelfs de zuilen zijn gedecoreerd. Ik vond dat deze tempel een Chinese invloed had.

– Wat Ratchamonthian
(Address: Si Phum)
Wat Ratchamonthian (or Wat Raja Montean) is a unique temple on the outside of the city wall. This temple is white with brownish and golden details. Also, there is a big golden buddha next to it.

WatRatchamonthian (of Wat Raja Montean) is een bijzondere tempel aan de buitenkant van de stadsmuur. De witte tempel heeft bruin en gouden details. Ook staat er een grote gouden boeddha naast de tempel.

– Wat Lok Mo Li
(Address: Si Phum)
Wat Lok Mo Li is probably the most special temple. It has golden, silver, blue and green decorations on a blackish background. You find this temple outside of the city wall, on the north side.

Wat Lok Mo Li is waarschijnlijk de meest special uitziende tempel. Het heeft gouden, zilveren, blauwe en groende decoraties op een zwartachtige achtergrond. Je vindt deze tempel ten noorden van de stadsmuur.

– Wat Tung Yu
(Ratchadamnoen Road)
Wat Tung Yu is a small temple in the city centre. It has a brownish roof, white walls and golden details.

Wat Tung Yu is een kleine tempel in het centrum. Het heeft een bruinachtig dak, witte muren en gouden details.

– Wat Phantao
(address: Phra Pok Klao, next to Wat Chedi Luang)
Wat Phantao is one of the older temples in Chiang Mai. It is made of dark brown teak wood and has golden Naga snakes on the roof finials.

Wat Phantao is een van de oudere tempels in Chiang Mai. Het is gemaakt van bruin teak hout en heeft gouden Naga slangen op de eindstukken van het dak.

– Wat Umongmahaterachan
Wat Umongmahaterachan is a temple with green details on the roof. It has golden details on a brown background and there is a brik chedi on the left side of this temple.

Wat Umongmahaterachan is een tempel met groene details op het dak. Het heeft gouden details met een bruine achtergrond  en er staat een stenen chedi aan de linkerkant van deze tempel.

thailand-chiangmai-watdokeuang
– Wat Dok Euang
Wat Dok Euang is a temple in the city centre. It has a red roof, golden details and white walls.

Wat Dok Euang is een tempel in het midden van de stad. Het heeft een rood dak, gouden details en witte muren.

– Wat Dokkham
(Address: Moonmuang Road)
Wat Dokkham is another temple with white walls, a red roof and golden details. The doors have amazing details on them.

Wat Dokkham is een andere tempel met witte muren, een rood dak en gouden details. Op de deuren staan prachtige details.

– Wat Phan An
(Address: Ratchadamnoen Road)
Wat Phan An (or Wat Phan On) is a pretty temple in the city. It has red accents and golden details.

-> Have you been to Chiang Mai? Have you seen any of these temples too? Are there any temples that I have missed?

Wat Phan An (of Wat Phan On) is een mooie tempel in het centrum. Het heeft rode accenten en gouden details.

-> Ben jij in Chiang Mai geweest? Heb jij ook een of meer van deze tempels gezien? Zijn er tempels die ik heb gemist?


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s