Spotlight on: Ran-Tong ‘Elephant Centre’ (Thailand, 2015)

One of the activities you can do in Chiang Mai is going to see elephants. When you walk in any hostel or travel agency you will see plenty of flyers from different sanctuaries. So how do you chose one? Well, by doing some research and read reviews!
In 2015 Nina and I wanted to see elephants, but we did not wanted to ride them. After reading a dozen flyers, we realised we could opt for a care taking program instead. We ended up chosing Ran-Tong (Save and Rescue Elephant Centre) and it was an amazing experience!

Een van de activiteiten die je kan doen in Chiang Mai is een dag met olifanten doorbrengen. In elk hostel of reisbureau vind je tientallen flyers van verschillende organisaties. Hoe kies je daar een uit? Door research te doen en reviews te lezen!
In 2015 wilden Nina en ik naar de olifanten, maar wij wilden geen olifanten berijden. Na het lezen van tientallen flyers, realiseerden we dat wij ook voor een verzorgingsprogramma konden kiezen. Uiteindelijk kozen wij voor Ran-Tong (Save en Rescue Elephant Centre) en het was een fantastische ervaring!

We had a small group (Nina and I, two American guys and a woman with her toddler) and spend the day with four elephants; 3 babies (ages 2, 3 and 4) and an adult.
We started with bathing them which was a bit scary to begin with. Each person got a bucket to throw water on the elephants with. Then we walked to a field, fed them sugarcanes and leaves. We watched them take a bath. After lunch we prepared their lunch and were able to feed it to them as well. Lastly we went to bath them again.
It was great to walk with them through the field, feed them and bath them.

We hadden een kleine groep (Nina en ik, twee Amerikaanse jongens en een vrouw met haar kleuter), en liepen rond met vier olifanten; 3 baby’s (deze waren 2, 3 en 4 jaar oud) en en volwassen vrouwtje.  We begonnen met het badderen. Ieder kreeg een emmer waarmee wij de olifanten nat konden gooien. Vervolgens liepen wij met ze door het veld, voerden wij ze sugarcanes en bladeren. Ook keken we toe hoe zij een bad namen. Na de lunch maakten wij hun lunch klaar en konden wij het ook aan ze voeren. Daarna was het weer tijd om te badderen.
Het was geweldig om met ze rond te lopen door het veld, ze te voeren en met ze in het water te spelen.


Everybody has their own thoughts and reasons about these elephant santuaries. I am not saying this one is better than others. If you want to see elephants, get some information and chose for one that feels good to you.

Iedereen heeft zijn eigen ideeën en redenen over olifanten opvangen. Ik zeg niet dat deze beter is dan anderen. Als je olifanten wilt zien, zorg ervoor dat je je goed informeert en kiest voor een die goed voelt.


3 thoughts on “Spotlight on: Ran-Tong ‘Elephant Centre’ (Thailand, 2015)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s