Travel guide: Chiang Mai, Thailand (part 1/2)

Chiang Mai is probably my favorite city in Thailand, if not in Southeast Asia. In 2015 I spend two weeks here, chilling in cafes reading a book, taking a cooking class and spending a day with elephants. And in 2016 I sort of did the same. I fell in love with this city, because although it has a lot a western influences  (the hostels and the restaurants), it still feels Asian because of all the beautiful temples. There is so much to see in this city and so much to do in the surrounding area, that I would advice you to take your time here.

Chiang Mai is misschien wel mijn favoriete stad in Thailand, dan wel niet in Zuidoost Azië. In 2015 verbleef ik hier twee weken en in 2016 deed ik hetzelfde. Ik houd van deze stad, omdat het aan de ene kant genoeg westerse hostels en restaurants heeft en aan de andere kant toch ook veel Thaise invloeden, zoals de mooie tempels heeft. Er is zo veel te zien in de stad en zo veel te doen in de omgeving, dat je echt even de tijd moet nemen.

SIGHTS/ ZIEN

– Wat Phra Sing
Wat Phra Sing is one of the biggest and famous temples in Chiang Mai. You can recognize this buddhist temple because of the golden statue in the front and the golden pillars. Inside this temple you find a big golden buddha. In one of the surrounding buildings you will find three statues of men sitting… the first time I saw them I thought they were real and it scared me!

Wat Phra Sing is een van de grootste en bekendste tempels in Chiang Mai. Deze boeddhistische tempel is te herkennen aan het gouden beeld dat ervoor staat en de gouden pilaren. In de tempel vind je een grote gouden boeddha. In een van de omringende gebouwen vind je drie beelden van zittende mannen…de eerste keer dat ik deze zag dacht ik dat ze echt waren en schrok ik.

Wat Chedi Luang
Wat Chedi Luang is another famous temple in Chiang Mai. This temple is known for its white pillars, golden interioir and the ‘old temple ruin’ behind it.

Wat Chedi Luang is een andere bekende tempel in Chiang Mai. Deze tempel is te herkennen aan de witte pilaren, het gouden interieur en de oude ruïne die er achter staat.

– Wat Chiang Man
Wat Chiang Man is the oldest temple in Chiang Mai. Sadly you can see that in the mosaic, the wooden panels, the paint.. But it is still worth a visit.

Wat Chiang Man is de oudste tempel in Chiang Mai. Helaas kun je dat ook zien aan het mozaïek, de houten panelen, de verf… Maar het is nog steeds de moeite waard om te bezoeken.


– Wat Srisuphan
Wat Srisuphan is one of the most unusual temples in Chiang Mai. This temple is silver and you can find this one outside of the city centre (a 5 min. walk outside the big moat). Woman are forbidden to enter this temple, so I have not seen the inside, but the outside looks pretty spectacular.

Wat Srisuphan is een van de ongebruikelijke tempels in Chiang Mai. Deze zilveren tempel staat buiten het stadscentrum (op ongeveer 5 min. lopen buiten de gracht). Vrouwen mogen niet naar binnen, dus ik heb de binnenkant niet gezien, maar de buitenkant is al erg spectaculair.

– Lanna Folklife Museum
In this museum you will find information about the lives, history and culture of the Lanna people in northern Thailand. This renovated museum looks good and has beautiful information boards in multiple languages everywhere. You can visit the two floors in a little over an hour.

In dit museum vind je informatie over het leven, de geschiedenis en de cultuur van het Lanna vol uit noord Thailand. Het gerenoveerde museum ziet er mooi en en heeft kleurrijke informatieborden in verschillende landen overal staan. Je kunt de twee verdiepingen in een uur wel bekijken.

– Three Kings Monument
You will find the Three Kings Monument opposite the Lanna Folklife Museum. This monument was dedicated to the 3 kings that were responsible for the founding of Chiang Mai in the 13th century.

Je vindt het monument van de drie koningen tegenover het Lanna Folklife Museum. Dit monument is opgedragen aan de drie koningen die verantwoordelijk waren voor de oprichting van Chiang Mai in de dertiende eeuw.

– Wat Doi Suthep
Wat Doi Suthep is a temple on top of the mountain Doi Suthep. From here you have a great view over Chiang Mai. However it is quite far out of the city, so sharing a tuktuk (the red cars) is a good idea.

Wat Doi Suthep is een tempel op de berg Doi Suthep. Vanaf hier heb je een mooi uitzicht over Chiang Mai. Een nadeel is wel dat het ver buiten de stad ligt, dus een tuktuk (zo’n rode auto) delen is een goed idee.

There are numerous temples in the city centre, too much to name. In an other article I talked about some lesser known temples in Chiang Mai (Click here for that article).

Er zijn hele veel tempels in de stad, te veel om op te noemen. In een ander artikel bespreek ik een paar minder bekende tempels in Chiang Mai (Klik hier voor dat artikel).

– Nong Buak Haad (public parc)
Nong Buak Haad parc is a public park in the southwest corner of the old city. It is a beautiful scenery with the green grass and white bridges and perfect to chill for a few hours; read a book, having a picnic, feeding the pigeons. There are plenty of trees, so you can sit in the shadow.

Nong Buak Haad park is een park in het zuidwesten van het oude centrum. Het is een mooi gezicht; het groene gras met de witte bruggetjes. Je kunt hier prima een paar uurtjes vertoeven; een boekje lezen, picknicken, de duiven voeren. Er staan genoeg bomen, dus schaduw is er ook volop.

chiangmai-thaphaegate
– Tha Phae Gate
Chiang Mai’s old city is surrounded by a moat and there used to be a city wall. Now there are just the four gates left.The most famous gate is Tha Phae Gate, on the eastside. Apparently it was the main gate through which monks and diplomats went to enter the city.

Chiang Mai’s oude centrum is omgeven door een gracht en er stond vroeger een stadsmuur om de stad heen. Nu zijn alleen de vier poorten over. De bekendste gate is Tha Phae Gate, aan de oostkant. Blijkbaar was dit vroeger de poort waardoor monnikken en diplomaten de stad binnenkwamen.

Other activities:
There are a lot of activities that you can do in the surrounding area of Chiang Mai. I will talk about a few of them briefly. Later I will post seperate articles about a few of them.

Er zijn veel activiteiten die je kunt doen in de omgeving van Chiang Mai. Ik zal een vaak hiervan kort bespreken. Later zal ik een aparte artikelen over een paar posten.

– Yoga
In 2015 my friend Nina and I wanted to go to a yoga class. We found The Yoga Tree while riding our bikes around the city, and decided to participate in a class the next day. The scenery was nice and there was a good vibe. This was my first time doing yoga and I have to say, it was fun, but not really my thing.

In 2015 wilden Nina en ik een yoga les volgen. Wij vonden The Yoga Tree terwijl wij op onze fietsen door de stad reden, en besloten de volgende dag een les te gaan volgen. De omgeving was rustgevend en er hing een relaxte sfeer. Dit was de eerste keer dat ik yoga deed en ik moet zeggen, het was leuk, maar niet echt mijn ding.

– Spending a day with elephants
Spending a day with elephants is an amazing experience. There are numerous organisations that offer this activity, just chose wisely. I would highly recommand chosing an organisation that let’s you interact with the elephants without riding and hurting them. In 2015 I chose the Ran-Tong Save & Rescue Centre (click here for that article), in 2016 I chose to visit the Elephant Nature Park after hearing many stories about it (click here for the article).

Een dag naar een olifantenopvang is een geweldige ervaring. Er zijn heel veel organisaties die deze activiteit aanbieden, dus zoek het goed uit. Ik raad je aan een organisatie te kiezen die je olifanten op een redelijk natuurlijke manier (voor zover dat kan) laat zien (en waar je ze niet bereidt en pijn doet). In 2015 koos ik voor Ran-Tong Save & Rescue Centre (klik hier voor dat artikel), in 2016 koos ik na vele goede verhalen voor het Elephant Nature Park (klik hier voor dat artikel).

– Take a cooking class
If you are interested in cooking or love Thai food, taking a cooking course is a good idea. Here there are also a lot of different organisations, just chose one you like. Most of them teach you the same dishes, like Thai curry, soups and mango and sticky rice. I chose Sammy’s Organic Thai Cooking School, because a friend was very enthusiastic about it (click here for the whole article).

Als je geinteresseerd bent ik koken of houdt van Thais eten, is een kookcursus een goed idee. Ook hier zijn er enorm veel verschillende organisaties die het aanbieden, kies er een die je aanspreekt. De meesten leren je allemaal dezelfde gerechten (Thai Curry, soepjes en mango met sticky rijst). Ik kooh voor Sammy’s Organic Thai Cooking School omdat Anne, een meisje die ik had leren kennen in Vietnam, hier erg enthousiast over was (klik hier voor het hele artikel).

– Ziplining
Ziplining is another activity that you can do in Chiang Mai. Look at the different flyers to see what kind of track they offer and do research online. Chose one that makes you feel comfortable. I chose for Jungle Flight and had a great time (click here for the whole article).

Ziplinen is een andere activiteit die je kan doen in Chiang Mai. Bekijk de verschillende flyers goed en kijk wat voor ‘routes’ zij aanbieden. Kijk ook zeker online naar de reviews en kies degene die goed voelt. Ik koos voor Jungle Flight en had een geweldige dag (klik hier voor het hele artikel).

FOOD/ ETEN
The food in Chiang Mai is great; there is a good mix of western restaurants and Thai cuisine. Do not expect much streetfood, there are a few foodstalls, but most people eat at one of the many restaurant. I will share four of my favorite restaurants with you, all of them I have visited in both 2015 and 2016. Disclaimer: Three of them are western foods. Do not think that I only eat western food, I eat a lot of thai food aswell, but Thai food is fine in most restaurants, where western food is either really good or pretty bad (click here for the article about my favorite restaurants).

Het eten in Chiang Mai is prima; er is een goede mix tussen westerse restaurants en Thaise eettentjes. Verwacht niet te veel streetfood, er zijn wel foodstalls, maar de meeste mensen eten in een restaurant. Ik zal vier van mijn favoriete restaurants met jullie delen, alle vier heb ik in zowel 2015 and 2016 bezocht. Drie hiervan zijn westerse restaurants, maar dat betekent niet dat ik alleen westers eet. Thais eten is bij de meeste restaurants goed, terwijl de kwaliteit van westers eten of heel goed of heel slecht is (klik hier voor het artikel over mijn 4 favoriete restaurants).

HOSTEL/ SLAPEN
In 2015 Nina and I slept in a very cheap and basic hostel in the southeast of Chiang Mai. We paid 100 baht a night for a dormbed (cheap!) and the dorm was small (6 people) and pretty clean.
In 2016 I stayed at the Coincidence hostel. Although the free breakfast is not much (just toast with jam or a rice dish, with tea or coffee), the location is great (sort of in the middle of the city) and staff is friendly. This hostel is one of my favorite hostels that I have stayed in during my trip in 2016; I have met so many kind fellow backpackers…some of them I ended up meeting in other cities too.

-> Have you ever been to Chiang Mai? Are there any places that I have missed that were worth it?

In 2015 sliepen Nina en ik in een goedkoop en simpel hostel in het zuidoosten van Chiang Mai. We betaalden slechts 100 baht(!) voor een bed en de kamer was klein (6 personen) en redelijk schoon.
In 2016 verbleef ik in het Coincidence hostel. Ondanks dat het gratis ontbijt niet veel voorstelde (geroosterd brood met jam of een rijstgerecht, met thee of koffie), is de locatie prima (bijna in het midden van de stad) en het personeel vriendelijk. Dit hostel is een van mijn favoriete hostels waar ik tijdens mijn reis in 2016; ik heb hier veel aardige mede backpackers leren kennen… en sommigen van hun heb ik daarna nog eens gezien. 

-> Ben jij in Chiang Mai geweest? Zijn er plekken die ik heb gemist maar die zeker de moeite waard zijn?


4 thoughts on “Travel guide: Chiang Mai, Thailand (part 1/2)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s