Food: Cambodia

Although I have been to Cambodia twice, I can not say I know much about Cambodian food. I was sick a big part during my first visit, so I had not much opportunity to try Cambodian dishes.

Ondanks dat ik twee keer in Cambodja ben geweest, kan ik niet zeggen dat ik veel weet van Cambodiaans eten. Ik was ziek tijdens een groot gedeelte van mijn eerste bezoek, dus ik heb niet echt de mogelijkheid gehad om Cambodiaanse gerechten te proberen.

cambodia-food-2Crab
Kep is famous for its crab. So when we went to Kep for the day (click here for my article on Kampot & Kep), we decided to try crab. We looked on Trip Advisor which restaurants had good reviews and ended up eating at Kimly restaurant. We ordered grilled crab with Kampot peppers, fried crab and white rice… and it was delicious!

Kep staat bekend om zijn krab. Dus toen wij naar Kep gingen voor een dag (klik hier voor mijn artikel over Kampot & Kep) besloten wij krab te proberen. Op Trip Advisor zochten we naar een goed restaurant en uiteindelijk aten wij bij Kimly restaurant. Wij bestelden gegrilde krab met Kampot peper, gefrituurde krab en witte rijst… en het was heerlijk!

cambodia-food-3

Amok
Amok is the only ‘real Cambodian dish’ that I have tried and liked. It is a yellow curry with chicken (or fish), green beans and coconutmilk. I ate it at Khmer Kitchen restaurant in Siem Reap (click here for my article about Siem Reap).

Amok is het enige ‘echte Cambodiaanse gerecht’ dat ik heb gegeten. Het us een gele curry met kip (of vis), groene boontjes en kokosnootmelk. Ik at het bij Khmer Kitchen restaurant in Siem Reap (klik hier voor mijn artikel over Siem Reap).

cambodia-food-1
Khmer/ Cambodian BBQ
In Siem Reap I also tried Khmer/Cambodian BBQ. My friend and I had read about it in my Lonely Planet book and it sounded like a fun experience. It was similar to the BBQ experience I had in Hanoi (click here for my article about the Hanoi BBQ).
The Khmer/Cambodian BBQ was great! We got a little barbecue with a plate with meat. You could choose a lot of different types of meat, even ostrich and shark!, but we decided to stick with chicken and beef. Then you can put the meat on the BBQ-hill, and you put noodles and vegetables in the water around it (see photo).
I can not remember the name of the restaurant, but most restaurants in Siem Reap offer it.

In Siem Reap probeerde ik ook de Khmer/Cambodiaanse BBQ. Nina en ik hadden hierover gelezen in mijn Lonely Planet boek en het klonk als een leuke ervaring. Het was vergelijkbaar met de BBQ ervaring die ik had in Hanoi (klik hier voor mijn artikel over de Hanoi BBQ).
De Khmer/Cambodiaans BBQ was leuk! We kregen een kleine barbecue met een schaal met vlees. Je kon kiezen uit verschillende soorten vlees, zelfs struisvogel en haai!, maar wij kozen voor kip en rundvlees. Dan leg je het vlees op de BBQ-heuvel en de noedels en groentes in het water dat eromheen ligt (zie photo).

Ik weet niet meer wat de naam van het restaurant was, maar veel restaurants in Siem Reap bieden het wel aan.

Lok lak
Another Cambodian dish that I tried is Lok Lak. It is beef in a lime-peper sauce and is served with white rice, cucumber, tomato and a fried egg. Although it sounds good, the one that I had was a bit chewy. I do not remember the name of the restaurant where I have eaten this, some restaurant in Pubstreet, Siem Reap.

-> Have you tried any Cambodian dishes?

Een ander Cambodiaans gerecht dat ik heb geprobeerd is Lok Lak. Het is rundvlees in een limoen-peper saus en wordt geserveerd met witte rijst, komkommer, tomaat en een gebakken ei. Ondanks dat het lekker klinkt, was het wel een beetje taai. De naam van het restaurant ben ik vergeten, het was een restaurant in Pubstreet, Siem Reap.

-> Heb jij Cambodiaanse gerechten geprobeerd?


One thought on “Food: Cambodia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s