Travel guide: Phnom Penh, Cambodia

Phnom Penh is the capital of Cambodia and the first Cambodian city I visited. It is difficult for me to give a good opinion about Phnom Penh, because I stayed there for about five or six days while being sick. Each morning I tried to do some sightseeing, but after lunch I would feel bad and lay in bed. I also felt Phnom Penh was quite big so you can not easily walk to the sights. Which means you have to take an ‘expensive’ tuktuk (because they ask for dollars).
However the Tuel Sleng Museum and Killing Fields really made an impression on me that I will never forget.

Phnom Penh is de hoofdstad van Cambodja en de eerste stad die ik  in Cambodja bezocht. Het is moeilijk voor mij om mijn eerlijke mening te geven over deze stad, omdat ik er ongeveer vijf a zes dagen verbleef en ziek was. Elke ochtend probeerde ik wat bezienswaardigheden te zien, maar na de lunch voelde ik me slecht en lag ik in bed. Voor mijn gevoel was Phnom Penh te groot in de zin dat bezienswaardigheden niet te lopen waren. Dit bekent veel ‘dure’ tuktukritjes (want ze vragen dollars).
Toch ben ik blij dat ik het Tuel Sleng Museum en de Killing Fields heb kunnen bezoeken, want die hebben zeker een indruk achtergelaten.

SIGHTS/ ZIEN

– National Museum
The National Museum of Camnodia is the largest museum about history in Cambodia. It was built between 1917 and 1924 and renocated in 1968. There are a lot of statues of Buddha etc. One of the most famous ones is a bronze statue of a reclining Vishnu.
On the insite the museum looks very basic with red tiles and white walls, but the outside it very pretty; the red building and the green garden makes a great photo!

Het Nationale Museum van Cambodja is het grootste museum over geschiedenis in Cambodja. Het is gebouwd tussen 1917 en 1924 en gerenoveerd in 1968. Je vindt er veel beelden van Boeddha enz. Een van de bekendste beelden is een bronzen beeld van een liggende Vishnu.
Het interieur van het museum ziet er erg simpel uit met de rode vloer en de witte muren, maar de buitenkant is prachtig: het rode gebouw…de groene tuin.. het levert prachtige foto’s op.

– Royal Palace
The Royal Palace is a complex of buildings and serves as the royal residence of the king. You can walk around the buildings, but the king’s living area is closed for the public.
Personally I love the color combination of yellow, greenish/turquoise and white.

Het Koninklijk Paleis bestaat uit verschillende gebouwen en wordt nog bewoond door de koning. Je kunt rondlopen, maar de gebouwen waar de koning woont zijn gesloten.
De kleurencombinatie van geel, groen/turquoise en wit vind ik erg mooi.

– The Independence Monument & the Statue of King Father Norodom Sihanouk
The Independence Monument (photo left) is one of Phnom Penh’s landmarks. It was built in 1958 for Cambodia’s independence from France in 1953 and designed by Vann Molyvann.
The bronze statue of King Father Norodom Sihanouk (photo right) was presented to the public in October 2013. Norodom Sihanouk was king of Cambodia from 1941 to 1955 and from 1993 to 2004.

Het Independence Monument (foto links) is een van de bezienswaardigheden in Phnom Penh. Het is gebouwd in 1958 om de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1953 te vieren en is ontworpen door Van Molyvann
Het bronzen beeld van Norodom Sihanouk (foto rechts) werd gepresenteerd in oktober 2013. Norodom Sihanouk was koning van Cambodja van 1941 tot 1955 en 1993 en 2004.

– Tuol Sleng Genocide Museum
The Tuol Sleng Genocide Museum is a must visit if you visit Phnom Penh. It sits in a former prison (S-21) by the Khmer Rouge. Before the Khmer Rouge owned this building, it was a school building. In this museum you will find a lot of photo’s of victims. I would recommand paying for a guide, who walk with you through the buildings and tells you the stories. I did that and it was a very sad experience. Also, there was a survivor (Chum Mey) who you could talk to and buy his book.

Het Tuol Sleng Genocide Museum is gevestigd in een oude gevangenis (S-21) van de Khmer Rouge. Voordat de Khmer Rouge dit gebouwd veroverde, was het een schoolgebouw. In dit museum zijn veel foto’s van slachtoffers. Ik zou je adviseren om te betalen voor een gids, die met je rondloopt door het gebouw en alle verhalen verteld. Ik heb dat gedaan en het was een erg verdrietige ervaring. Ook was er een overlevende (Chum Mey) met wie je kon praten en je kon zijn boek kopen.

– Wat Phnom
Wat Phnom is a temple and sits on a hill in Phnom Penh. It was built in 1373 and is a important place for Khmer-people. There are statues of snakes on both sides of the stairs.

Wat Phnom is een tempel en staat op een heuvel in Phnom Penh. Het is gebouwd in 1373 en is belangrijk voor Khmer-mensen. Er staan beelden van slangen aan beide kanten van de trap.

Killing Fields of ‘Choeung Ek’
The Killing Fields are also a must if you visit Phnom Penh. These are a number of sites where more than a million people were killed and bured by the Khmer Rouge regime between 1975 and 1979. I would recommand to take an audio-guide; that way you can walk around by yourself and take your time. Be aware that this can be a very emotional experience and do not be afraid to cry.
The first thing you see when you walk up to the field is the stupa, filled with skulls of victims. There are also information boards, trees and there is a museum.

De Killing Fields mag je ook zeker niet missen. Op deze velden zijn meer dan een miljoen mensen vermoord en begraven tijdens het Khmer Rouge regime tussen 1975 en 1979. Ik raad aan een audio-tour te nemen; op die manier kan je op je eigen tempo rond lopen. Denk erom dat dit een emotionele ervaring kan zijn en schrik niet van de tranen.
Het eerste was je ziet als je het veld op komt lopen is een grote stupa, gevuld met schedels van slachtoffers. Ook zijn er informatie borden, bomen en er is een museum.

FOOD/ ETEN
Because I was sick during my stay in Phnom Penh, I did not feel comfortable to go out and eat. So most days, if I was even hungry, I would ate at the hostel. I thought eating western food would make me feel better, but that was not the case.

Omdat ik tijdens mijn verblijf in Phnom Penh ziek was, had ik geen zin om uit eten te gaan. De meeste dagen, als ik honger had, at ik in het hostel. Ik dacht dat ik mij door westers eten beter zou voelen, maar dat was niet het geval.

HOSTEL/ SLAPEN
During my stay in Phnom Penh I stayed at the Mad Monkey hostel. This hostel chain has more hostels in Cambodia (Kampot and Siem Reap also). De dorms and bathrooms were pretty basic but clean. The restaurant has some good western dishes on the menu. The street is pretty quiet, however the hostel has a bar. A huge supermarket and farmacy are on walking distance. The hostel also had tuktukdrivers in front of the hostel, that were honest and it looked liked they worked for the hostel.

Tijdens mijn verblijf in Phnom Penh verbleef ik in het Mad Monkey hostel. Deze hostel keten heeft meer hostels in Cambodja (Kampot en Siem Reap). De kamers en badkamers waren simpel maar schoon. Het restaurant had een paar lekkere westerse gerechten op de kaart staan. De straat is redelijk rustig, maar er is wel een bar in het hostel. Op loopafstand zijn een grote supermarkt en een apotheek/drogist. Het hostel had ook tuktukmannetjes voor het hostel staan, zij bleken eerlijk en volgens mij werkten zij voor het hostel.


3 thoughts on “Travel guide: Phnom Penh, Cambodia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s