Travel guide: Kampot & Kep, Cambodia

Kampot is a city in the south of Cambodia and sits along side the Kampor river. This region is known for its (black) pepper. Most visitors stay here when they want to see Bokor National Park (with the casino).

Kampot is een stad in het zuiden van Cambodja en ligt langs de Kampor rivier. Deze regio staat bekend om zijn (zwarte) peper. De meeste reizigers verblijven hier als zij een bezoek willen brengen aan Bokor National Park (met het casino).


When I arrived in Kampot I still feeling sick, so I spend two days chilling at my hostel. After my visit to the Hospital I felt better and went to Kep for a day with two other backpackers.
They were going on scooters and since I had never driven one before, I could sit on the back of the guy’s scooter. He did let me drive a little while. We rode through little villages and great landscapes. We visited some sights and got back in Kampot in the evening.
The next day those two backpackers and I left Kampot to go to Koh Rong. So sadly I did not see any sights in Kampot itself.

Toen ik aankwam in Kampot voelde ik mij nog steeds ziek. De eerste twee dagen lag ik in bed of zat ik bij het zwembad. Na mijn bezoek aan het ziekenhuis voelde ik mij beter en ging ik voor een dagje naar Kep met twee andere backpackers.Zij gingen met de scooter naar Kep en omdat ik nog nooit scooter had gereden zat ik achterop bij een van hen. Ik kreeg wel de mogelijkheid om eventjes zelf te reizen, maar de zandwegen waren niet makkelijk. We reden door kleine dorpjes en mooie landschappen. Na een paar bezienswaardigheden reden we terug naar Kampot, waar we in de avond aankwamen.
De volgende dag gingen die twee backpackers en ik naar Koh Rong. Helaas heb ik dus weinig van Kampot zelf gezien.

SIGHTS/ ZIEN

– Secret Lake Kampot/Kep
The first stop was the secret lake near Kampot and Kep. It was a wonderful sereen view.

De eerste stop was de ‘secret lake’ vlakbij Kampot en Kep. Het was prachtig en rustgevend.

– Crab Market in Kep
Then we went to the crab Market in Kep. We saw fisherman in the sea and vendors at the boulevard. At Kimly restaurant we ate delicious crab.

Vervolgens reden wij naar de krab markt in Kep. We zagen vissers aan het werk, en verkopers op de boulevard. Bij Kimly restaurant aten wij heerlijke krab.

Cave
We were looking for a cave (I do not know the name) and came across another. From the top we had a wonderful view om the surrounding area. Since it was the end of the afternoon, the sunset was pretty too.

We zochten een grot (ik weet de naam niet meer) en kwamen langs een. Vanaf de top hadden we een mooi uitzicht op de omgeving. Omdat het aan het einde van de middag was, zagen we de zon ook al ondergaan.

FOOD/ ETEN
Because I was sick during my stay in Kampot and my hostel was a bit far out of the city centre, I mostly ate at the hostel. I often chose ‘safe’ options, like bread.
In Kep we ate crab at Kimly restaurant. We chose for grilled crab with Kampot pepper en it was very good.

Omdat ik nog ziek was tijdens mijn verblijf in Kampot en mijn hostel buiten het centrum lag, at ik vaak in het hostel. Vaak koos ik een ‘veilige’ optie zoals brood.
In Kep aten wij krab bij Kimly restaurant. We kozen voor gegrilde krab met Kampot peper en het was erg lekker.

HOSTEL/ SLAPEN
I stayed at the Mad Monkey hostel in Kampot. First I stayed at a dorm for three people, later at a larger dorm. Both dorms (and bathrooms) were clean and spacious. The people from reception were very kind. They also had a restaurant and a nice pool. Outside of the gate where some men with tuktuk’s that could bring you anywhere.

Ik verbleef in het Mad Monkey hostel in Kampot. Eerst sliep ik op een driepersoonskamer, later in een grotere dorm. Beide kamers (en badkamers) waren schoon en ruim. De mensen achter de receptie waren erg behulpzaam. Ook was er een restaurant en een zwembad. Buiten de poort stonden mannetjes met tuktuk’s die je overal naartoe konden brengen.


3 thoughts on “Travel guide: Kampot & Kep, Cambodia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s