Spotlight on: Tet 2015 in Hanoi (Vietnamese Newyear)

In 2015 I was lucky enough to celebrate ‘the New Year’ three times! In January in The Netherlands (before I left for my trip), in February in Vietnam and in April in Thailand.

In 2015 had ik het geluk dat ik oud & nieuw drie keer kon vieren! In januari in Nederland (voor mijn reis), in februari in Vietnam en in april in Thailand.

I arrived in Hanoi (Vietnam) on February 17th. When I got to the hostel I heard that I was just in time for the Vietnamese Newyear, called Tet. I had no idea and did not know what to expect. The next night, me and a bunch of people from the hostel had a few drinks and went to another hostel to party. When it was almost twelde o’clock we went to Hoan Kiem Lake to see the fireworks. It was a wonderful fireworkshow!

Op 17 februari kwam in aan in Hanoi (Vietnam). Toen ik in het hostel was, hoorde ik dat ik net op tijd voor het Vietnamese nieuwjaar (Tet) was. Ik wist van niks en wist ook niet wat ik kon verwachten. De volgende avond ging ik met een groep mensen uit het hostel een drankje drinken, daarna gingen wij naar een ander hostel voor een feestje. Iets voor twaalven liepen wij naar Hoan Kiem Lake voor het vuurwerk. Het was een prachtige vuurwerkshow!

The days after, the whole city was on a pause. Most museums were closed. The Vietnamese had a holiday, so they were everywhere. I wanted to visit some temples, but I was surprised by how many Vietnamese were there. Appartently that is what they do when the New Year starts; going to temples to pray.

De dagen erna leek het alsof de hele stad op pauze stond. De meeste musea waren dicht. De Vietnamezen hadden vakantie, dus waren ze overal. Toen ik een paar tempels wilde bezoeken, was ik verrast door de drukte. Blijkbaar is het voor hun erg belangrijk dat zij het nieuwe jaar beginnen door tempels te bezoeken en te bidden.

Adults would get dressed up and the little children wore special outfits. I believe it took almost a week before public life was ‘normal’ again.

I am very happy that I was able te experience this, even though it messed up my travel plans a bit.

Volwassen zagen er allemaal erg netjes uit en de kleine kinderen droegen speciale kostuums. Het duurde minstens een week voordat het publieke leven weer ‘normaal’ was.

Ik ben blij dat ik Tet heb ervaren, ondanks dat het mijn reisplannen in de war heeft gegooid.


One thought on “Spotlight on: Tet 2015 in Hanoi (Vietnamese Newyear)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s