Travel guide: Hoi An, Vietnam

Hoi An is my favorite city in Vietnam. Although it is famous for all the tailors and clothingshops, this cute and photogenic town has much more to offer. It has everything from pretty historic buildings and a car-free centre to gorgeous beaches and wonderful restaurants and bars.

Hoi An is mijn favoriete stad in Vietnam. Ondanks dat Hoi An bekend is door de vele kleermakers en kledingwinkels heeft dit schattige, fotogenieke stadje veel meer te bieden. Van mooie historische gebouwen en een autovrij centrum tot mooie stranden en gezellige restaurants en bars.

SIGHTS/ ZIEN

– Japanese Bridge & Celebration bridge)
The Japanese Bridge (Chua Cau, left) sits in the centre of Hoi An. This pink bridge is made of wood. Another important bridge is the Celebration bridge (right). This bridge is pretty close to the Japanese Bridge and takes you to the other side of the river, where a lot of cute restaurants and bars are. This bridge is also worth checking out at night, with all the lights.

De Japanse brug ligt in het centrum van Hoi An. Deze roze brug is gemaakt van hout. Een andere bijzondere brug is de Celebration brug. Deze brug is dichtbij de Japanse brug en door deze brug kom je aan de andere kant van de rivier, waar veel gezellige restaurants en bars zijn. Breng ook ‘s avonds deze brug, het is een prachtig gezicht met alle lichtjes.

– An Bang beach
Near Hoi An are two beaches: An Bang and Cua Dai. I have only been to An Bang, because it was quiet there. Most days I rented a bike in the centre and rode to the beach. It is a 30 to 40 minute bikeride. Down the beach are a lot of chill restaurants and hotels.

Bij Hoi An zijn twee stranden: An Bang en Cua Dai. Ik ben alleen naar de eerste geweest, omdat het hier lekker rustig was. De meeste dagen huurde ik een fiets in het centrum en fietste ik naar het strand. Deze rit duurt 30 a 40 minuten. Langs het strand zijn verschillende relaxte restaurants en hotels.

– Museum of Folklore and Museum of History & Culture
The museum of Folklore (left) gives you information about the Hoi An culture; you can see boats, beds and clothes. In the museum of History & Culture you can see bells and old photos.

Het Museum of Folklore geeft goede informatie over de cultuur in Hoi An; er zijn boten, bedden en kleding. In het Museum of History & Culture kun je bellen zien en oude foto’s.

– Tran ancestor worship house & Tan Ky national heritage house
In Vietnam they care a lot about their ancestors, so most wealthy families have a ‘house’ were they worship them. You can go there, pay a little amount, and one of the family members will tell you the story about the family.

Vietnamezen zijn erg bezig met hun voorvaders, dus veel rijkere families hebben een ‘huis’ die zij hebben ingericht als tempeltje,  waar zij hun voorvaders aanbidden. Je kunt deze huizen bezoeken; voor een klein bedrag leidt een familielid je rondt en krijg je het verhaal van de familie te horen.

– Assembly Halls
There are a few Assembly Halls in Hoi An:
Cantonese Assembly Hall (Quang Trieu, left)
– Hainan Chinese Assembly Hall
(Hoi Quan Hai Nam, middle)
Fuijan Assembly Hall (Phuc Kien, right)
I would advise visiting at least one, because they are great colorful buildings.

Er zijn verschillende Assembly Halls in Hoi An. Het is absoluut de moeite waard om in ieder geval een hiervan te bezoeken, want het zijn prachtig gekleurde gebouwen.

– My Son Temple
The My Son temple complex is about an hour drive from Hoi An. I went here with an organized daytrip. This complex is built between the fourth and twelnth century. In 1999 it got declared a UNESCO World Heritage Site.

Het My Son tempelcomplex ligt op ongeveer een uur tijden van Hoi An. Ik ging hier heen met een georganiseerde dagtrip. Dit complex is gebouwd tussen de vierde en twaalfde eeuw. In 1999 kwam het op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

– RENT A BIKE/ HUUR EEN FIETS
Rent a bike! That is the best tip i can give you. It is extremely fun to ride your bike through town, or ride to the beach. And it is a handy and safe way to get home after a night of partying.

Huur een fiets! Dat is de beste tip die ik kan geven. Het is ontzettend leuk om op je fietsje door het centrum te rijden, of naar het strand te fietsen. En het is ook een handige en veilige manier om na het stappen door de stad naar je hostel terug te gaan.

– Partying
On my first night in Hoi An, I went partying with some fellow (Dutch) backpackers. First we went to a bar called Tiger Tiger. There was a nice terrace outside, you could play pool inside or beer pong! After an hour or two we went to the Why Not? Bar. That bar was full of tipsy backpackers and the vibe was really fun, I met a lot of friendly people. Because I enjoyed the first night so much, I ended up partying three more nights.

Op mijn eerste avond in Hoi An ging ik stappen met een paar (Nederlandse) backpackers. Eerst gingen wij naar een bar gemaand Tiger Tiger. Er was een mooi terras buiten en binnen kon je poolen of beer pong spelen! Na twee uurtjes gingen wij naar de Why Not? Bar. Deze bar was vol aangeschoten backpackers en de sfeer was gezellig, ik heb een hoop aardige mensen ontmoet. Omdat ik die eerste avond zo gezellig vond, ben ik nog drie keer wezen stappen tijdens mijn verblijf in Hoi An.

FOOD/ ETEN
The food in Hoi An was… OMG! I can not even explain it. When a fellow backpacker gave me a guide with some (expensive) restaurants in Hoi An, I decided that it would be ok if I spend a little more money on food. I tried a few typical Hoi An dishes, like white rose and cao lau.
Two of my favorite restaurants were Mermaid Restaurant (left) and Mango Mango (right). Click here to read my article about Vietnamese food.

Het eten in Hoi An was … OMG! Ik kan het niet uitleggen. Toen een medebackpacker mij een gids had gegeven met dure restaurants in Hoi An, besloot ik bij een aantal van deze restaurants te gaan eten. Ik probeerde een paar typische gerechten uit Hoi An, zoals white rose en cao lau.
Twee van mijn favoriete restaurants zijn Mermaid Restaurant (links) en Mango Mango (rechts). Klik hier voor mijn artikel over Vietnamese gerechten.

HOSTEL/ SLAPEN
– DK’s House
During my stay in Hoi An, I spend most nights in a hostel called DK’s House. It was linked to the Vietnam Backpackers Hostel in Hanoi, so it felt like a good choice. And it was.
From the moment I arrived, I was welcomed by the two ‘crazy’ managers and they immediatly invited me to come to the hostel-BBQ later that night. There I met some nice people, we talked for hours and afterwards we even went clubbing in the city.

Tijdens mijn verblijf in Hoi An, sliep ik de meeste nachten in een hostel genaamd DK’s House. Deze was gelinkt aan het Vietnam Backpackers Hostel in Hanoi, dus het leek een goede keus. En dat was het ook. Vanaf het moment dat ik arriveerde, werd ik verwelkomd door de twee ‘gekke’ managers en zij nodigden mij direct uit voor de hostel-BBQ later die avond. Daar ontmoette een stel aardige mensen, we praatten de hele avond en daarna gingen we op stad.

– Eden Villa Hotel
On one night, DK’s House was fully booked, so I had to go someplace else for one night. I ended up in a hotel called Eden Villa. I had talked with people who stayed there and they loved it.
The girl at the reception was very friendly, and the room was great! However I did miss the social vibe, so I was happy to go back to the hostel the next day.

Een nacht was DK’s House volgeboekt, dus moest ik op zoek naar een ander hostel. Ik koos uiteindelijk voor het hotel Eden Villa, omdat ik met mensen had gepraat die daar hadden verbleven en zij waren erg enthousiast. Het meisje achter de receptie was erg vriendelijk en de kamer was geweldig! Maar ik miste de sociale sfeer wel dus ik was blij dat ik de volgende dag weer naar DK’s House terug kon.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s