Travel guide: Hanoi, Vietnam

Hanoi is the first Asian city I ever visited. Although it is the capital of Vietnam, it feels very different from other Asian cities like Bangkok. That might be because Hanoi is in the north of Vietnam, and the north is not very western (yet).

Hanoi is de eerste Aziatische stad die ik bezocht. Ondanks dat het de hoofdstad van Vietnam is, voelt Hanoi anders dan de andere grote Aziatische steden zoals Bangkok. Dat komt waarschijnlijk omdat Hanoi in het noorden van Vietnam ligt, en (nog) niet zo westers is.

SIGHTS/ ZIEN

– Hoan Kiem Lake & parc
One of the best days in Hanoi was the day I went to the parc. Because it was TET (Vietnamese Newyear), all the Vietnamese families would dress up, visit some temples and walk through town, and that gave me the oppertunity to sit in the parc and make some nice photos.

Een van de beste dagen in Hanoi was de dag dat ik naar het park ging. Omdat het Vietnamees Nieuwjaar was, liepen hele families opgetut door de stad om tempels te bezoeken. Dat gaf mij de mogelijkheid om in het park te zitten en prachtige foto’s te maken.

– Ngoc Son Temple
This temple sits on a small island in the lake. You have to walk over the red bridge to go here. Inside this temple is a statue of a turtle.

Deze tempel staat op een klein eilandje in het meer. Je moet over de rode brug om er te komen. Binnenin deze tempel vind je een beeld van een schildpad.

– Hoa Lo Prison Museum
This is a very impressive museum. I did not know much about Vietnamese history, so this museum opened my eyes. It is well set up with the light and the music/voices in the background. It makes the sad story feel more ‘real’. Also good information boards. I have spend a least one hour here.

Dit is een erg indrukwekkend museum. Ik wist vrijwel niks over de Vietnamese geschiedenis, waardoor dit museum mijn open heeft geopend. Het museum is goed opgezet, met de lichten en muziek/stemmen in de achtergrond. Hierdoor komt het vreselijke verhaal heel hard bij je binnen. Ook zijn er goede informatie borden. Ik heb hier minstens een uur rondgelopen.

vietnam-hanoi-bachmatemple.JPG
– Bach Ma Temple
The Bach Ma Temple is one of the oldest temples in Hanoi. Sadly, when I was in Hanoi, it was so crowded with locals, that i did not went inside.

De Bach Ma Tempel is een van de oudste tempels in Hanoi. Helaas was het er zo druk met locals toen ik er was (in verband met Vietnamese Nieuwjaar), dat ik niet naar binnen ben geweest.

– Temple of Literature
I went here a few days after Vietnamese Newyear, so it was very crowded. However I did not find that a problem, since it is very spacious. You can walk around and see the different temples. Or you can sit on a bench and do some people-watching (while eating an icecream).

Ik was hier een paar dagen na het Vietnamese Nieuwjaar, dus ook hier was het erg druk. Dat vond ik geen probleem, omdat het ruim is opgezet. Je kan rondlopen en de verschillende tempels bekijken. Of je gaat op een bankje zitten mensen kijken (terwijl je een ijsje eet).

 

vietnam-hanoi-militairyhistorymuseum.JPG
– Vietnam Militairy History Museum

This museum is worth it if you are interested in militairy history, because it is full of old helicopters and planes.

Dit museum is de moeite waard als je geïnteresseerd bent in militaire geschiedenis. Het veld rond het museum staat vol met oude helikopters en vliegtuigen.

vietnam-hanoi-hochiminhsmausoleum.JPG
– Ho Chi Minh’s Mausoleum
Ho Chi Minh was and still is very important to the Vietnamese. For over twenty years he was the president of Northern Vietnam (1945-1969). Not only is his face on the Vietnamese dong (local currency), his embalmed body is on display in this mausoleum. I found it a little scary to walk around a glass box with a body, especially because there were also ‘soldiers’ who kept saying we had to walk faster. The area around the mausoleum is huge, but be on time because it can be very busy.

Ho Chi Minh was en is nog steeds belangrijk voor Vietnamezen. Voor meer dan twintig jaar was bij president van Noord Vietnam (1945-1969). Niet alleen staat zijn gezicht op de Vietnamese dong (lokale valuta), zijn gebalsemde lichaam wordt tentoongesteld in dit mausoleum. Ik vond het een beetje eng om langs de glazen box met het lichaam te lopen, helemaal omdat er ook ‘soldaten’ bij stonden die tegen ons zeiden dat wij moesten doorlopen. Het gebied rond het mausoleum is groot, maar wees op tijd want het kan erg druk zijn.

vietnam-hanoi-stilthouse.JPG

– Ho Chi Minh’s presidential palace and stilt house
On the same ‘site’ as the mausoleum is the presidential palace and the stilt house. You can walk from the mausoleum to these two places. The stilt house (right photo) is where Ho Chi Minh lived from 1958-1969.

Op dezelfde ‘binnenplaats’ als het mausoleum staan het presidentieel paleis en het stilt house. Je kan van het mausoleum naar deze plekken lopen. Het stilt house (foto rechts) is waar Ho Chi Minh van 1958 tot 1969 woonde.

– One Pillar Pagoda + Ho Chi Minh museum
Also on the site are the One Pillar Pagoda, an old Buddist temple, and the Ho Chi Minh museum. Because the site was about to close, I had no time to visit these two.

Op de binnenplaats vind je ook de One Pillar Pagoda en het Ho Chi Minh museum. Omdat de binnenplaats ging sluiten, had ik geen tijd meer om deze twee plekken te bezoeken.

– Imperial Citadel (Thang Long)
This complex was build in the 11th century by the Ly-dynasty. With exhibition rooms and gardens you can spend about an hour here to walk around.

Dit complex is gebouwd in de 11e eeuw door de Ly-dynastie. Met verschillende tentoonstellingen en tuinen is het ideaal om een uurtje doorheen te wandelen.

– Vietnam Woman’s Museum
This museum is probably my favorite museum in Hanoi. It’s interior is very modern and there are good information boards. I also liked the way it was set up with the ‘different categories’. It is a good introduction in the tribe culture, especially when you are planning a trip to Sapa.

Dit museum is misschien wel mijn favoriete museum in Hanoi. Het interieur is erg modern en het informatie borden zijn duidelijk. Ook de indeling in ‘verschillende categorieën’ is erg handig. Het is een goede introductie in de cultuur van de stammen, helemaal als er nog een trip naar Sapa op de planning staat.

– Mosaic Mural
An unusual sight is the ceramic mosaic wall. This wall, next to the highway, is four kilometres long and dates from 2010. It is decorated with colorful mosaic.

Een minder bekende bezienswaardigheid is de mozaiken muur. Deze muur, naast de snelweg, is vier kilometer lang en stamt uit 2010. Hij is gedecoreerd met kleurrijk mozaiek.


– St. Joseph’s Cathedral
This Gothic Revival church (that looks similar to the Notre Dame in Paris, France) is an unusual sight in Hanoi. It was built in 1886 and it the oldest church in Hanoi.

Deze gotische kerk (die veel lijkt op de Notre Dame in Parijs, Frankrijk) is een bijzondere bezienswaardigheid in Hanoi. Het is gebouwd in 1886 en is de oudste kerk in Hanoi.

 

FOOD/ ETEN
I mostly ate breakfast at the hostel, because it was easy and they had western options… as much as I like Asian food, I prefer a western breakfast (like bread, eggs, pancakes, muesli).
Usually I ate a Vietnamese lunch in the city. For dinner it depended; sometimes I would stay at the hostel to eat something like quesadillas or chicken parmesan. And sometimes I would walk into town to eat some streetfood. I will post a blogpost about Vietnamese food later.

Meestal ontbeet ik in het hostel, omdat het makkelijk was en er westerse opties waren… ondanks dat ik Aziatisch eten erg lekker vind, heb ik liever een westers ontbijt (zoals brood, eieren, pannenkoeken of muesli). Lunchen deed ik vaak in de stad. ‘s Avonds hing het af van waar ik zin in had en wat de andere mensen in het hostel deden; soms bleef ik in het hostel en at ik daar, bijvoorbeeld quesadillas of parmezaanse kip. En soms liep ik door de stad en at ik streetfood. Ik zal later een blogpost over Vietnamees eten posten.

HOTEL/ SLAPEN
During my two weeks in Hanoi, I stayed at the Vietnam Backpackers Hostel ‘the Original’.
I could not have asked for a better ‘first Asian hostel experience’. The hostel and dorms were clean, the staff spoke good English and were very helpful. Also, there was a great social vibe (because of the rooftop bar), they offered organised daytrips, and had a good restaurant. I will talk more about this hostel chain in a seperate blogpost.

Tijdens mijn twee weken in Hanoi sliep ik in het Vietnam Backpackers Hostel (de Original). Ik had mij geen betere ‘eerste Aziatische hostel ervaring’ kunnen wensen. Het hostel en de kamers waren schoon, de medewerkers spraken goed Engels en waren erg behulpzaam. Ook was er een sociale sfeer (door de bar), boden zij georganiseerde dagtrips aan, en had het een lekker restaurant. Ik zal later een aparte blogpost aan deze hostel keten besteden.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s