Travel guide: Koh Phi Phi Don, Thailand

In 2015 I spend a few days on the island of Koh Phi Phi Don. The Phi Phi Islands (Koh Phi Phi Don and Koh Phi Phi Ley) are east of Phuket and well-known because of two reasons: the movie ‘The Beach’ with Leonardo DiCaprio and the tsunami that hit in 2004 (tsunami monument on the right photo). Amazing beaches and a social vibe…that sounds good right? People come here to relax on the beaches (and read a book or two), go diving and/or to party all night. And I never thought that I would have liked this island as much as I did.

In 2015 was ik een paar dagen op Koh Phi Phi. De Phi Phi eilanden (Koh Phi Phi Don en Koh Phi Phi Ley) liggen ten oosten van Phuket en bekend om twee redenen: de film ‘The Beach’ met Leonarco DiCaprio en de tsunami van 2004. Prachtige stranden en een sociale sfeer… dat klinkt goed toch? Mensen komen hier om te relaxen op het strand (met een boek), om te duiken en/of te feesten. Ik had nooit gedacht dat ik dit eiland zo leuk zou vinden.

SIGHTS/ ZIEN

– Long Beach
Long Beach is by far my favorite beach on this island. This is one of the prettiest beaches I have seen. Because it is quite a walk from Tonsai Village through a little jungle, it is not that busy. There are resorts near the beach, but no beachbars or toilets.
The walk to Long Beach is about 15 to 20 minutes and goes through Tonsai Village, near the coastline and through a little ‘jungle’.

Mijn favoriete strand op dit eiland is Long Beach. Dit is een van de mooiste stranden die ik heb gezien. Omdat het wel op een flinke afstand van Tonsai Village ligt en je door de jungle moet, is het niet erg druk. Er zijn wel resorts bij dit strand, maar geen beachbars en toiletten.
In ongeveer 15 a 20 minuten loop je naar dit strand, door Tonsai Village, langs de kustlijn en door een kleine ‘jungle’.

During one of our walks to the beach we saw this animal, that looked lik a komodo-dragon. We stopped and waited until he got back into the plants, because we were scared it would come after us.

Op een dag terwijl we naar het strand liepen, kwamen we een soort van komodo-dragon tegen. We wachtten totdat hij weer weg was, want hij zag er best eng uit.

– Phi Phi Viewpoint
The view from Phi Phi Viewpoint is great! We went here just for the sunset. The hike up the mountain is pretty though, and can be scary. I will write a seperate article about it.

Het uitzicht vanaf Phi Phi Viewpoint is geweldig! Wij gingen er heen om de zonsondergang te zien. Je moet een berg oplopen en dat was best pittig (helemaal op slippers). Ik zal een apart artikel hierover schrijven.

– Tonsai Village
Tonsai Village is the city centre of Koh Phi Phi Don. When you first walk around, it feels like a maze, but eventually you will find your way around. During the day it is not very busy, because most people are on the beach, under water or in bed with a hangover, at night it is more busy. There are a lot of places where you can buy souvenirs and there are a lot of restaurants.

Tonsai Village is het centrum van Koh Phi Phi Don. Als je rondloopt voelt het in het begin als een doolhof, maar je zult je weg na een dag of twee wel vinden. Overdag is het niet erg druk, omdat de meeste mensen op het strand liggen, aan het duiken zijn of met een kater in bed liggen, ‘s avonds is het veel drukker. Er zijn veel plekken waar je souvenirs kunt kopen en er zijn ook veel restaurants.

– Tonsai Bay
You arrive at Koh Phi Phi at the harbor in Tonsai Bay. There is also small beach at that side of the island. This beach is way more quiet than Loh Dalum Bay, probably because there are no beachbars at this side of the island. You will rather see local kids playing than backpackers.

Je komt aan op Koh Phi Phi in de haven van Tonsai Bay. Er is ook een klein strandje aan die kant van het eiland. Dit strand is veel rustiger dan Loh Dalum Bay, waarschijnlijk omdat er geen strandtentjes zitten aan deze kant. Je ziet eerder lokale kinderen spelen dan backpackers.

– Loh Dalum Bay
When we first arrived at this island and walked to Loh Dalum Bay, there was no water! We got confused because it looked nothing like the pictures we had seen. We asked some people about it and they told us that Koh Phi Phi has tides, so that that was the reason that afternoon, the sea was far away (photo left). A few days later we got back to Loh Dalum Bay and could enjoy the sea (middle photo).

Toen wij aankwamen op dit eiland en naar Loh Dalum Bay liepen was er geen zee! Wij waren verbaasd omdat het totaal niet leek op de bekende foto’s. We vroegen iemand naar de reden en die vertelde dat Koh Phi Phi eb en vloed heeft (foto links). Een paar dagen later liepen wij terug naar Loh Dalum Bay en konden wij genieten van de zee daar (foto midden).

– Diving
Diving is pretty good around Koh Phi Phi. When I was on the island in 2015, I decided to do a try-dive with Island Divers to see if I liked diving and wether or not I wanted to do an open water course. Although I was a bit scared at first, once I saw the beautiful colorful fish and got used to the breathing…I was happy. I ended up loving diving, and in 2016 I got my open water certificate on Koh Tao. I will post seperate blogposts on both my try-dive and my open water course later this month.

Rond Koh Phi Phi kun je goed duiken. Dus toen ik in 2015 op Koh Phi Phi was, besloot ik een try-dive te doen met Island Divers, om te kijken of ik duiken leuk vond en of ik misschien mijn open water certificaat wilde halen. In het begin vond ik het eng, maar zodra ik de mooie gekleurde vissen zag en gewend was aan het ademen…was ik superblij. Uiteindelijk vond ik het duiken zo leuk dat ik in 2016 op Koh Tao mijn open water certificaat haalde. Later deze maand zal ik artikelen over mijn try-dive en mijn open water course posten.

– Partying
Koh Phi Phi is known as a party-island. There are plenty of places where you can go to have a great night. In Tonsai Village our favorite bar was Banana Bar. It is a rooftopbar (I believe downstairs was a Mexican restaurant) where you can play beerpong! There is a great atmosphere. Also they have movie nights; you can watch a movie for free (well, you should buy a drink or two) in the open air! We saw American Sniper (great movie!) and thought it was a great experience. In the same little street is a bar (I forgot the name), it is on the corner, where there is always live music; also a great place to start the night.
On most nights, Nina and I would just buy a beer from the supermarket, and sit in front of the supermarket to watch all the people passing and…even better, watch the tattooshops.
There are plenty of tattooshops, and in the middle of the night, you do not want to know how many (semi?) drunk people get a tattoo. We both wanted one, but did not get one.
On the other side of the island (the Loh Dalum Bay-side), every night there are parties at the beachbars 4Play, Ibiza, Slinky etc. I would advise you to just walk around, go to some of them and see where the most people are, of where the music is best (it changes)….and enjoy the night.

Koh Phi Phi staat bekend als een feesteiland. Er zijn genoeg plekken waar je een gezellige avond kan hebben. In Tonsai Village was onze favoriete bar Banana Bar. Het is een dakterras (ik geloof dat er beneden een Mexicaans restaurants zit) waar je beerpong kan spelen. Er hangt een gezellige sfeer. Ook houden zijn filmavonden; je kunt dan gratis (nouja, ze verwachten wel dat je een drankje of twee koopt) een film kijken in het open lucht. Wij zagen American Sniler (geweldige film!) en vonden het een leuke ervaring. In dezelfde staat is een bar (ik ben de naam vergeten) waar altijd live muziek te horen is…ook een geweldige plek om de avond te beginnen.
De meeste avonden kochten Nina en ik een biertje bij de supermarkt, en gingen wij voor de supermarkt zitten om mensen te kijken…en de tattoeshop. Er zijn enorm veel tattoeshops en je wilt niet weten hoe veel (dronken?) mensen ‘s avonds een tattoe laten zetten. Wij wilden allebei wel een, maar hebben uiteindelijk geen genomen.
Aan de andere kant van het eiland (bij Loh Dalum Bay) zijn elke avond feesten bij de strandbars…4Play, Ibiza, Slinky etc. Ik zou zeggen look rond, ga naar een paar en kijk waar de meeste mensen of de leukste musziek is (dat verandert)… en geniet van de avond.

FOOD/ ETEN
There are plenty of different restaurants in Tonsai Village. You can get everything from Thai food to burgers and pizza’s. When we arrived at Koh Phi Phi there was this diver (who lived there) who recommanded several restaurants to us.
One of them was Papaya restaurant. The place was in the middle of town, but lacked a cosy atmosphere (the bright lights!). We chose the Massaman curry and the Penang curry, ate it with white rice, and it was good.

There are two bakeries in Tonsai Village, one of them is Phi Phi Bakery. They open early, which is ideal for when you go diving. As you would expect of a bakery, the sell home baked breads (like croissants) and pastries.
Another place I really liked was CapuLatte. I liked the street where it was in; it is the perfect place to sit, talk and do some people watching. I had lunch here (wraps) that were good, the chocolate cake is delicious and even the pizza is tasty!

Er zijn genoeg verschillende restaurants in Tonsai Village (het centrum van Koh Phi Phi). Toen wij aankwamen was er een duiker (die daar woonde) die ons een aantal restaurants aanbeveelde.
Een daarvan was Papaya restaurant. Deze zit in het middel van het centrum, maar heeft niet echt een gezellige sfeer (felle lampen!). We kozen voor de Massaman curry en de Penang, aten er witte rijst bij en het smaakte oke.
Er zijn twee bakkerijen in het centrum, een daarvan is Phi Phi Bakery. Zij zijn vroeg open, wat fijn is als je moet duiken. Zoals je zou verwachten bij een bakkerij, verkopen zij allerlei zelfgemaakte broodjes (zoals croissants) en gebak.
Een andere plek die wij erg goed vonden was Capulatte. Het zat in een straatje waar je heerlijk kon zitten praten en mensen kijken. We hebben er geluncht (wraps) dat was lekker, de chocolade cake was heerlijk en zelfs de pizza was goed te doen!

HOSTEL/SLAPEN
My friend Nina and I stayed at The Rock Backpacker and shared a double room. We shared the bathroom with all of the other rooms, but they were clean. You had to walk up some stairs to find this hostel.

Nina en ik verbleven in The Rock Backpacker en deelden een tweepersoonskamer. De badkamer deelden wij met de andere kamers, maar het was schoon. Je moest een trap op om bij dit hostel te komen.

From our room we had a great view, we could even see the sea! And the sunsets were amazing from there as well.

Vanuit onze kamer hadden wij een mooi uitzicht, we konden de zee zien! En de zonsondergangen waren ook geweldig vanuit daar.


2 thoughts on “Travel guide: Koh Phi Phi Don, Thailand

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s