Travel guide: Kanchanaburi, Thailand

Kanchanaburi is known for the Bridge over the river Kwai. This bridge is an important part of the Thai history, and worth a visit if you are interested in railways and/or history.
This bridge plays a big part in the movie ‘The Railway Man'(2013) with Colin Firth and Nicole Kidman. In this movie a former British Army officer and pow (prisoner of war), discovers that the man who was responsible for his treatment is still alive and decides to confront him. The whole prisoner of war and the railway story is not a happy one, but it is very impressive.

Kanchanaburi is bekend door de Bridge over de river Kwai. Deze brug is een belangrijk deel van de Thaise geschiedenis, en de een bezoek waard als je geinteresseerd bent in spoorlijnen en/of geschiedenis.
Deze brug speelt een rol in de film ‘The Railway Man'(2013) met Colin Firth en Nicole Kidman. In deze film ontdekt een vroegere legerofficier en pow-er (krijsgevangene) dat de man die verantwoordelijk voor zijn slechte behandeling nog leeft en besluit deze man op te zoeken. Het hele krijgsgevangene en spoorlijn verhaal is niet erg vrolijk, maar wel erg indrukwekkend.

The town of Kanchanaburi is not very big or touristy. Also, there is not a huge backpackerscene. But I wanted to learn more about the Thai history and the story of Kanchanaburi is a big part of it, so that it is why I went to Kanchanaburi for a few days.

De stad is niet erg groot en ook niet toeristisch. Ook is er niet een echte backpackersfeer. Maar ik wilde graag meer over de Thaise geschiedenis leren en omdat Kanchanaburi daar een grote rol in heeft gespeeld, had ik besloten om een paar dagen naar Kanchanaburi te gaan.

SIGHTS/ ZIEN

– Bridge over the river Kwai
The Bridge over the river Kwai is a part of the famous death railway. This railway was built in WWII during the Japanse occupation. The construction was very difficult because of the jungle and the tropical climate. It was made by Prisoners of war (pow’s) in 1942 and 1943. A lot of men died because of diseases and malnutrition, among then also Dutch men.
During the WWII this bridge has been bombed many times. The round arches are the original parts of the bridge, the rectangular arches are newer.
Nowadays you can walk along this bridge. If there is a train coming, you can stand in one of the niches.

The Bridge over de Kwai rivier is onderdeel van de beroemde dodenspoorbrug. Deze spoorweg is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Japanse bezetting. De bouw was erg moeilijk door het oerwoud en het tropische klimaat. Het werd gebouwd door krijgsgevangenen tussen 1942 en 1943. Veel mannen overleden aan de gevolgen van ziektes en ondervoeding, onder hen ook Nederlanders.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze brug meerdere malen gebombardeerd. De ronde bogen zijn het originele gedeelte van de brug, de rechthoekige bogen zijn nieuwer.
Tegenwoordig kan je over deze brug heenlopen. Als er een trein aan komt, kun je in een van de nissen gaan staan.

– War Museum
There are a lot of museums in Kanchanaburi and the War Museum was the first one I visited. It was quite big, with different buildings. However it was also pretty chaotic, because there were not many information boards and there was no ‘route’ through the museum.

Er zijn een paar musea in Kanchanaburi en het War Museum was de eerste die ik bezocht. Het is vrij groot, met verschillende gebouwen. Helaas vond ik het vrij chaotich omdat er weinig informatieborden waren en ook was er geen ‘route’ door het museum.

– Thailand-Birma Railway Museum
The Thailand-Birma Railway Musem is another sight to see. It is in the city centre, so you can go here by bike (I rented a bike for a day to see the sights in town).

Het Thailand-Birma Railway Museum is een andere bezienswaardigheid. Het is het centrum, dus je kan er op de fiets heen (ik had voor een dag en fiets gehuurd om de bezienswaardigheden in de stad te zien).

– JEATH War Museum
The JEATH War Museum is a small museum, in what looks like a bamboo hut. It informs visitors about the conditions that the prisoners of war had to go through. ‘JEATH’ comes from the five countries that were involded: Japan, England, Australia, Thailand and Holland (The Netherlands).

Het JEATH War Museum is een klein museum, in een soort van bamboe hut. Het informeert bezoekers over de omstandigheden waaronder de krijgsgevangenen leefden. ‘JEATH’ komt van de vijf landen die betrokken waren: Japan, Engeland, Australië, Thailand en Holland (Nederland).

The temple next door (next to the JEATH War Museum) is worth a visit too. There is a huge ‘ship’ in the garden of the temple.

De tempel die naast het JEATH War Museum is ook een bezoekje waard. Er staat een groot ‘schip’ in de tuin van deze temple.

– Allied Cemetery
In Kanchanaburi are several cemeteries where prisoners of war are burried. You find this one opposite the Thailand-Birma Railway Museum.

In Kanchanaburi zijn verschillende begraafplaatsen waar krijgsgevangenen zijn begraven. Je vindt deeze begraafplaats tegenover het Thailand-Birma Railway Museum.

– Chinese cemetery and Chinese temple
Close by the Allied Cemetery is a Chinese cemetery, but I did not visit it (not sure if that that is possible).
Next to the Bridge over the river Kwai is a Chinese temple. From the bridge you have a nice view of the temple, but I did not visit it.

Vlakbij de Allied Cemetery is een Chinese begraafplaats, ik heb die niet bezocht (geen idee of dat wel kan).
Bij de brug over de Kwai rivier is een Chinese tempel; deze heb ik ook niet bezocht, maar vanaf de brug heb je wel mooi uitzicht over de tempel.

– Hellfire pass & museum
The Hellfire pass and the museum was another very impressive sights.
First I walked through the museum with an audioguide; at each stop you could hear some information. After a while the tour continues outside. You walk through the Pass and it is very confronting; this has been ‘made’ by prisoners of war under very bad circumstances.
Sadly outside there were a lot of bugs that annoyed me, and when I got back in the minivan, my legs were full of red itchy bumps (I wore shorts..not even the my scarf wrapped around my waist helped).

De Hellfire pass en het museum zijn ook indrukwekkende bezienswaardigheden. Eerst liep ik met een audiogids door het museum; bij elke stop hoorde je informatie. Na een tijdje ging de tour buiten verder. Je loopt door de Pass heen en het is erg confronterend als je hoort dat dit door mensen (gevangenen) is ‘gemaakt’ onder vreselijke omstandigheden. Helaas waren er buiten ook veel muggen, dus toen ik weer in de bus stapte had ik veel rode jeukende bulten op mijn benen (ik droeg een korte broek en helaas hielp de sjaal die ik om mijn benen had gewikkeld niet).

– Erawan Falls
The Erawan Falls are a famous sight in Kanchanaburi. It is named after Erawan, the three-headed elephant from Hindu mythology. This waterfall has seven ‘levels’ and all the pools have pretty emerald water. Sadly in that water are a lot of big fish too, so swimming is not very comfortable. The hike up to the different waterfalls are a bit difficult; to the first three levels is a normal path, to the other pools it is more difficult. Make sure you do not wear flipflops. It takes about 45 minutes to reach the highest level, pool 7.

De Erawan Watervallen zijn een bekende bezienswaardigheid in Kanchanaburi. Het is genoemd naar Erawan, de drie hoofdige olifant uit de Hindoeïstische mythologie. De waterval heeft zeven niveau’s en alle baden hebben mooi groen water. Helaas zitten er in het water ook veel dikke vissen, dus zwemmen is niet erg fijn. Het pad naar de watervallen is een beetje moeilijk te lopen: de eerste drie niveau’s zijn goed te bereiken door een goed pad, daarna wordt het moeilijker. Zorg ervoor dat je geen slippers draagt. Het duurt ongeveer 45 minuten om het hoogste niveau, nummer 7, te bereiken.


– Ride the historical train
A trainride over the famous Death Railway is a fun experience. It was a part of an organised daytrip that I had booked, so I did not have to buy a ticket.

Een treinritje over de bekende Death Railway is een leuke ervaring. Het was een onderdeel van de georganiseerde dagtrip die ik had geboekt, dus ik hoefde geen kaartje te kopen.

We rode on the train for about half an hour or so, and saw the nice landscape. It is not just a touristy thing, locals ride it too.

 We reden ongeveer een half uurtje in de trein en konden genieten van het mooie landschap. Het is niet alleen een toeristisch iets, ook de lokale bevolking gebruikt het.

FOOD/ ETEN
The restaurants in Kanchanaburi are not great. I found Nut’s restaurant on Trip Advisor and it had good reviews. This woman made the pumpkin curry that I ordered in front of me, I was the only customar. Although this place does not look to good, the food was amazing!

De restaurants in Kanchanaburi vond ik niet geweldig. Ik vond Nut’s restaurant op Trip Advisor en besloot er heen te gaan omdat het goede reviews kreeg. De vrouw maakte de pompoen curry die ik had besteld voor mijn neus klaar, ik was de enige klant op dat moment. Ondanks dat het restaurant er niet erg mooi uitzag, was de curry heerlijk!

HOSTEL/ SLAPEN
In Kanchanaburi
I stayed at No. 25 cafe and hostel. It is a small hostel in a side street. The dorms were clean and spacious, however the bathroom (there was only one upstairs for at least 8 people) was small. They have good breakfast in the morning (toast with eggs) and the woman from the reception was very friendly. There are also computers inside and seating area’s both in- and outside. However because it is so small, there is not really a social vibe.

In Kanchanaburi verbleef ik in het No. 25 cafe en hostel. Het is een klein hostel in een zijstraat. De dorms waren schoon en ruim. Helaas was er maar een badkamers op de bovenverdieping voor 8 mensen en die was erg klein. Ze boden ‘s ochtends ontbijt aan (toast met eieren) en de vrouw van de receptie was erg vriendelijk. Er stonden computers binnen en zowel binnen als buiten zijn stoelen en tafels. Maar omdat het zo klein is, hangt er niet echt een sociale vibe.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s