Travel guide: Chiang Rai, Thailand

During my two weeks in Chiang Mai this year, I decided to go to Chiang Rai for two days. My friend had shown me photo’s of this white temple that was there and it looked pretty interesting.
Most of the ‘sights’ near Chiang Rai are outside of the city, so I decided to walk around the city for one day and book a daytrip for the other day. Me and one other girl had a private driver that took us to all the sights around Chiang Rai.

Tijdens mijn twee weken in Chiang Mai dit jaar, besloot ik twee dagen naar Chiang Rai te gaan. Een vriendin van mij had foto’s laten zien van een witte tempel die daar zou staan en die zag er erg interessant uit.
De meeste bezienswaardigheden liggen buiten het centrum van Chiang Rai, dus besloot ik een dag zelf door de stad te lopen en voor de andere dag een dagtrip te boeken. Samen met een ander meisje zat ik in de auto bij een privé chauffeur die ons naar alle bezienswaardigheden buiten Chiang Rai reed.

SIGHTS/ ZIEN

– Clocktower
This clocktower is pretty special. I found out that at 7 o’clock in the evening, the lights of the clocktower change color and there was music playing for about ten to fifteen minutes.

Deze klokkentoren is speciaal. Ik kwam erachter dat om zeven uur ‘s avonds de lampen rond de klokkentoren van kleur veranderen en er muziek te horen is. Dit duurt ongeveer tien tot vijftien minuten.

– Wat Klang Wieng
Wat Klang Wieng is one of the most decorated temples. This temple was made in the 15th century, but after a storm around 1900 it was rebuilt. The white chedi is what catches the eye directly. In the niches of the chedi sit golden Buddha images.

Wat Klang Wieng is een van de meest gedecoreerde tempels. Deze tempel is gebouwd in de 15e eeuw, maar na een storm in 1900 is het verbouwd. De witte chedi is wat direct in het oog springt. In niches van de chedi staan gouden Boedha beelden.

– Wat Phra Singha
Wat Phra Singha is one of the oldest temples in Chiang Rai. It was built in 1385.

Wat Phra Singha is een van de oudste temples in Chiang Rai. Het is gebouwd rond 1385.

– Wat Phra Kaew
Wat Phra Kaew was built around the 14th century. It is an important temple, because it is the temple where the Emerald Buddha (the one that sits now in Wat Phra Kaew in Bangkok) was found in 1434. Funny thing is the statue is not made of emerald but green jade. Now a copy of the original image sits in the temple in Chiang Rai.

Wat Phra Kaew is gebouwd in de veertiende eeuw. Het is ene belangrijke temple, omdat dit de tempel is waar de Emerald Boedha (de groene Boedha die nu in Wat Phra Kaew in Bangkok staat) is gevonden in 1434. Opvallend is dat het beeld niet gemaakt is van smaragd maar van groene jade. Nu staat er een kopie van het originele beeld in de tempel in Chiang Rai.

Market
When I walked through town I came across a market where a lot of locals buy their vegetables and meat.

Toen ik door de stad liep, kwam ik langs een markt waar lokale bewoners hun groentes en vlees kopen.

– Night market
If there is a night market in the city I stay in, I will go there. There is something about walking around with the locals, trying some streetfood, looking for souvernirs etc.
The foodcourt at the night market was huge with tables and chairs. Also there was a group of Thai dancers performing.

Als er een avondmarkt is in de stad waar ik ben ga ik daar altijd heen. Het heeft iets om tussen de lokale bewoners te lopen, hier en daar wat te eten, wat souvenirs te kopen enz.
Het eetgedeelte van deze night market was erg groot en had tafels en stoelen. Ook trad een groep Thaise dansers op.

– The White Temple (Wat Rong Khun)
The White Temple is designed by Chalermchai Kositpipat in 1997. It is completely white and has white mosaic. It is not a religious temple, just a tourist attraction. Outside of the temple there are creepy looking faces hanging around in trees (photo on the right), not sure what the meaning of that is. Also, by the entrance was a green transformer-looking statue sitting on a bench… I swear I thought he was going to run after me at some point! The inside of the temple is very original, there are cartoons like Batman, Spiderman and others on the walls.

De witte tempel is ontworpen door Chalermchai Kositpipat in 1997. Het is compleet wit en heeft witte mozaik. Het is geen religieuze tempel, maar een toeristenattractie. Aan de buitenkant van de tempel vind je enge gezichten (foto rechts), ik heb geen idee wat de reden daarvan is. Ook zat bij de entree een groene transformer-achtig beeld op een bankje… ik had het gevoel alsof die op elk moment kon opstaan! De binnenkant van de tempel is erg origineel, er staan namelijk stripfiguren zoals Batman, Spiderman en anderen op de muren.

– Black House (Baan Dam)
The Black House is designed by Thawan Duchanee, a Thai artist who’s work represents the darkness in humanity. On the property stand a few buildings. Expect to see a lot of black, animal skins and skulls etc. There is even a whole elephant skeleton.

De Black House is ontworpen door Thawan Duchanee, een Thaise artiest die houdt van de duistere kant van de mensheid. Op het ‘veld’ staan een paar gebouwen. Verwacht veel zwarte kleuren, dierenvellen en schedels enz. Er is zelfs een volledig olifantenskelet.

– Choui Fong Tea Plantation
This tea plantation was the third stop of the daytrip. I had never seen a tea plantation before and was amazed by it’s size. We bought a refreshing icetea and enjoyed the view. I also bought some tea to take home with me.

Deze thee plantage was de derde stop tijdens de dagtrip. Ik had nog nooit een thee plantage gezien en was verrast door de grootte. Wij dronken een verfrissende ijsthee en genoten van het uitzicht. Ook kocht ik een zak thee om mee naar huis te nemen.

– Monkey temple (Tham Pla Mae Sai)
I have not been able to see this temple. When we arrived we walked around first and quite fast the monkeys were running after me and trying to climb me. After getting some cute photos, we left (without seeing the temple).

Ik heb deze tempel niet gezien. Toen wij rondliepen, duurde het niet lang voordat de aapjes achter mij aan renden en op mij probeerden te klimmen. Nadat ik een paar schattige foto’s had gemaakt, zijn we weg gegaan (zonder de tempel te zien).

– Golden Triangle
The Golden Triangle is known for the border tripoint of Thailand, Laos and Myanmar. It was (or is?) also one of Asia’s main opium-producing areas.

De Gouden Driehoek is bekend door het drielandenpunt van Thailand, Laos en Myanmar. Het was (of is?) ook een van de grote opium-producerende gebieden in Azië.

– Opium Museum & big golden Buddha
After seeing the Golden Triangle, a visit to the Opium Museum is a must. Although the museum looks old, it gives you some information about the influence of the opium industry in this area. In the same street as the museum is a boat with a big golden Buddha.

Na een bezoek aan de Gouden Driehoek, is het aan te raden om naar het opiummuseum te gaan. Ondanks dat het museum vrij oud aandoet, geeft het wel wat informatie over de invloed van opium en de opiumindustrie. In dezelfde staat ligt een boot, waarop een grote gouden Boedha te zien is.

FOOD/ ETEN
Sanfran Burger & Beer
My friend Maxime and her boyfriend had been in Chiang Rai a few days before me and recommanded Sanfran Burger & Beer for a tasty burger. It was a fun experience, because it was actually a foodtruck with a some seating just at the side of the road. It opted for a burger with some fries and it was very good!

Maxime en haar vriend waren een paar dagen eerder dan mij in Chiang Rai geweest en adviseerden mij om naar Sanfan Burger & Beer te gaan voor een lekkere burger. Het was een leuke ervaring, want het is eigenlijk een foodtruck met wat zitjes langs de straat. Ik koos ee cheeseburger met friet en het smaakte erg lekker.

HOSTEL/ SLAPEN
I stayed at Mercy Hostel. This was a new and super clean hostel. The staff was kind too and it had a chill vibe. It is a little bit difficult to find, since it is down a alleyway, but it also means it nice and quiet there.

Ik verbleef in het Mercy Hostel. Dit was een nieuw en superschoon hostel. Het personeel was aardig en er hing een fijne sfeer. Het is wel moeilijk te vinden, omdat het achter een zijstraatje zit, maar dat betekent ook dat het er rustig is.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s