Spotlight on: The Living Land Farm, Luang Prabang, Laos

Two days before I was planning on leaving Luang Prabang a girl in my dorm, told me about The Living Land Farm; she had seen it on Trip Advisor and wanted to go there because it got great reviews. I said I would join her and we ended up going with a bush of girls from the hostel together. Everybody was very interested to learn about rice and it became one of my favorite days of this years trip!

Twee dagen voordat ik van plan was Luang Prabang te verlaten vertelde een meisje die in mijn dorm sliep, mij over de Living Land Farm. Ze had erover gelezen op Trip Advisor en vroeg of ik mee wilde. Uiteindelijk besloten wij met een groep van vijf meiden er heen te gaan, omdat iedereen geïnteresseerd was in het rijst-proces en het was een van de leukste dagen van mijn reis van dit jaar!
laos-livinglandfarm-3

On the day we went it was pouring down with rain, but we did not care…we each got to wear a traditional Asian farmer’s hat! Plus the scenery was beautiful: the farm was surrounded by mountains covered in clouds and rice terraces (obviously).
First we got to sit down in the farm and our guide, Chili, told us about the organisation, the influence it had on the closeby villages, and the basics of rice making. Next we walked through the ricefields for part two of the proces.

De dag dat wij naar de Living Land Farm gingen regende het hevig, maar het maakte ons niet uit… wij kregen elk een traditionele Aziatische hoed! Het landschap was prachtig: de boerderij was omgeven door bergen (omringd door wolken) en rijstvelden (natuurlijk).
Eerst kregen wij in de farm een uitleg van onze guide, Chili, over de organisatie, de invloed die het heeft op de dichtstbijzijnde dorpjes, en de basisstappen van het ‘maken’ van rijst. Hierna liepen we door de rijstvelden op weg naar de volgende stap van het proces.

Then it was time for the, in my opinion, most difficult step: ploughing. We got introduced to a pink waterbuffalo called Rudoph and got a chance to work with him. After we learned a few words to communicate with him, one of us could give it a try. Walking around while you are sticking into the mud and have to keep up with Rudolph (otherwise you fall face down into the mud….that is if you do not let go of Rudolph) is a challenge. But is was a fun challenge. They did tell us that they use machines instead of Rudolph now for ploughing, because it is much faster.

De volgende stap was in mijn ogen de moeilijkste: ploegen. We werden voorgesteld aan een roze waterbuffel genaamd Rudolph en mochten met hem werken. Nadat we een paar woorden hadden geleerd om met hem te kunnen communiceren, konden we het proberen. Rondlopen terwijl je wegzakt in de modder en Rudolph bijhouden was een uitdaging. Maar wel een hele leuke. Er werd ons wel verteld dat ze nu machines in plaats van waterbuffels gebruiken om te ploegen, omdat dat dat veel sneller gaat.

Next step was planting the rice. We walked to a field of mud, got each a few little rice plants and were shown how to plant them. Then we had to plant them ourselves (the one that planted them the best got a present).

Vervolgens was het tijd om rijst te planten. We liepen naar een modderpoel, kregen allemaal wat rijstplantjes en kregen te zien hoe je de plantjes plant. Daarna konden wij de plantjes poten (degene die dat het beste had gedaan kreeg een cadeautje).

One of the last steps of the proces was threshing. Each of us got a bunch of rice spikes and got to hit the rice out of it. It was though but also a lot of fun.

Daarna mochten wij rijst dorsen. We kregen elk een bos rijstaren en mochten de rijst eruit slaan. Dit was zwaar maar ook erg leuk.

After all the work we got to eat! They had a table full of different ‘foods’ that were made of rice and we got to try them all (even the ricewine).

It was a very imformative and fun experience and I would highly recommaned it to everyone who visits Luang Prabang!

Na al het harde werk mochten we eten! Ze hadden verschillende dingen op tafel gelegd die allemaal van rijst waren gemaakt en wij mochten het allemaal proeven (zelfs de rijstwijn).

Het was een erg informatieve en leuke ervaring en ik zal deze activiteit aan iedereen aanraden die Luang Prabang bezoekt!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s