Travel guide: Vientiane, Laos

Vientiane is the capital of Laos. In this city you will find a mix of Asian and Western influences. I spend a few days here, but I ended up not seeing everything that I wanted. You can easily walk around the city by yourself and do some sightseeing.

Vientiane is de hoofdstad van Laos. In deze stad vind je een mix van Aziatische en Westerse invloeden. Ik was een paar dagen in Vientiane, maar heb helaas niet alles gezien wat ik wilde. Je kan vrij makkelijk door de stad rondlopen om wat bezienswaardigheden te zien.

SIGHTS/ ZIEN

– Buddha Park
Buddha Park was one of the places that I was really looking forward to. So when Maxime and I arrived in Vientiane in the morning, we decided to visit Buddha Park first. Buddha Park is about an hour or so from the city center. We took the local bus to this place, which was a experience! (You do not buy a ticket, you just pay when you step out of the bus, we stopped at the Thai border etc.)
Buddha Park ended up feeling a lot smaller than I had expected; it is actually just a grass field with about 100(?) buddha statues. Although I was a bit disappointed, it still looked beautifulful. Also you can make great photo’s here.

Buddha Park was een van de bezienswaardigheden waar ik erg naar uitkeek. Dus toen Maxime en ik ‘s ochtends in Vientiane aankwamen, besloten wij direct naar Buddha Park te gaan. Buddha Park ligt op ongeveer een uur rijden van de stad. Maxime en ik namen de lokale bus, wat een leuke ervaring was! (Zo koop je geen ticket, maar betaal je de chauffeur als je uitstapt, we stopten bij de Thaise grens enz.)
Buddha Park was uiteindelijk een stuk kleiner dan ik had verwacht; het is eigenlijk een groot grasveld waarop honderden(?) boeddha beelden staan. Ondanks dat ik een beetje teleurgesteld was, zag het er toch prachtig uit. Ook leverde het mooie foto’s op.

– COPE visitor centre
COPE is a organisation that helps people with artificial limbs, walkings aids and wheelchairs. I decided to visit the visitor center after reading about it in The Lonely Planet. This centre has an informative exhibit about prosthetics, which I found very impressive, and even a place where you can watch a documentary.

COPE is een organisatie die mensen helpt met prothesen en rolstoelen. Ik besloot COPE te bezoeken nadat ik erover had gelezen in de Lonely Planet. Het bezoekerscentrum heeft een informatieve tentoonstelling met prothesen, wat ik erg indrukwekkend vond.

– Various temples in the city
When I walked through the city I saw a lot of temples. I did not allow myself to go in, because I did not have a lot of time. But from the outside, they looked very pretty.

Toen ik door de stad liep zag ik veel tempels. Ik gunde mijzelf geen tijd om naar binnen te gaan. Maar zelfs de buitenkanten zagen erg mooi uit.

vientiane-laos-patuxai

– Patuxai
Patuxai is one of the sights that I did not get to see from up close. I saw it when my bus ride past it, but for some reason I forgot to visit it. This building looks a lot like the French Arc de Triomphe. I heard you can actually walk up to the roof for a great view over the city of Vientiane.

De Patuxai is een van de bezienswaardigheden die ik niet van dichtbij heb gezien. Ik zag het toen mijn bus er langs reed, maar op een of andere manier ben ik vergeten het te bezoeken. Dit gebouw heeft veel weg van de Franse Arc de Triomphe. Ik heb gehoord dat je zelfs met een trap naar het dak kan en dan je dan een mooi uitzicht over Vientiane hebt.

Lao National Museum
If there is a museum in the city I visit, I usually check it out because it is a good way to learn about the countries history and culture. This museum is a little faded and old, but it covers a wide period of time.

Als er een museum is in de stad waar ik ben, ga ik er vaak heen omdat het een goede manier is om de geschiedenis en cultuur te leren kennen. Dit museum is vrij oud en stoffig, maar het dekt wel een grote periode in de geschiedenis.

vientiane-laos-thatdam

That Dam
That Dam is a black stupa that is located on a roundabout in the city centre of Vientiane. Legend has it that a seven headed serpent lived here to protect the stupa, because it used to be covered in gold.

That Dam is een zwarte stupa die op een rotonde in het centrum in Vientiane staat. Volgens een legende woonde hier een zeven hoofdige slang, om de stupa te beschermen, omdat het bedenkt was met goud.

FOOD/ ETEN
Vientiane is quite toeristy, so there are a lot of great bakeries and cafes in town where you can eat some breakfast or have a chill morning. My two favorites are Joma and Benoni, and the best things is… they are next to eachother! Also, next to my hostel was a pizza place (Pizza da Roby), that served descent pizza.

Vientiane is redelijk toeristisch, dus er zijn veel goede bakkerijen en cafes waar je kan ontbijten of rustig kan lezen. Mijn twee favorieten zijn Joma en Benoni, en het beste is … ze zitten naast elkaar! Ook zat naast mijn hostel een pizzeria (Pizza da Roby), waar je redelijke pizza’s kon krijgen.

Joma bakery cafe
Joma is a Canadian bakery that has cafes in Laos, Cambodia and Vietnam. It started in 1996 under a different name, but they changed it to Joma in 2004. I went here a few times for breakfast, but they have a lot of breakfast options, salads and coffees. My favorite was the bagel with smoked salmon and cream cheese.

Joma is een Canadees bedrijf dat verschillende cafes in Laos, Cambodja en Vietnam heeft. Het startte in 1996 onder een andere naam en in 2004 wijzigden zij de naam in Joma. Ik ben hier diverse keren geweest om te ontbijten, want er zijn veel ontbijt opties, salades en koffies. Mijn favoriet was de bagel met gerookte zalm en cream cheese.

Benoni Cafe
Benoni Cafe has an Asian and Italian menu. I ate here a few times and one of my favorites was a focaccia with vegetables and mozzarella.

Benoni heeft een Aziatisch en Italiaans menu. Ik heb hier een paar keer gegeten en een van mijn favorieten was een focaccia met groentes en mozzarella.

HOSTEL/ SLAPEN

Dream Home Hostel no 2
Maxime and I stayed at the Dream Home Hostel no.2 (Sadly I forgot to make a photo of this hostel). Overall this was a fine hostel; although the dorm were a little old and the showers and toilets are very (!) small, but the atmosphere was relaxed. Downstars was a pool table and there was always music playing. Breakfast was available too (eggs with toast or pancakes). Unfortunately the ‘promised’ swimmingpool was not there.

Maxime en ik sliepen in het Dream Home Hostel no 2 (Helaas ben ik vergeten een foto van dit hostel te maken). Het hostel was oke; ondanks dat de kamers niet erg nieuw waren en de douches en toiletten heel(!) klein waren, was de sfeer relaxed. Op de begane grond staat een pool tafel en er werd altijd muziek gedraaid. Ontbijten was ook mogelijk (eieren met toast of pannenkoeken). Helaas was het ‘beloofde’ zwembad er niet.


2 thoughts on “Travel guide: Vientiane, Laos

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s